kz ru

Сенімді телефондар:

8 (7187) 34-07-20

75-52-52

Нукенов Кайрат Темиршотович

Екібастұз қаласының әкімі

Whatsapp

8(707) 3349290

Горячая линия

Сіз өзіңіздің суреттерді 8 (707) 3349290 нөміріне ұялы қосымшаға (Whatsapp) жібере аласыз

 


kzru
Мобильді нұсқа

ҚҰРМЕТТІ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ!

Жекекәсіпкерді, жеке нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты тіркеу Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 565 бабында қаралған.

       Салық төлеуші өзі келіп тіркелген жағдайда келесі құжаттар ұсынылады:салық өтініші; жеке куәлігі; тұрған жерінрастайтын құжат – мекен жай туралы анықтама немесе жылжымайтын мүлікке немесе оны пайдалануға құқығын растайтын құжат.

Салық төлеуші электронды түрде тіркелу үшін: «электронды үкімет» порталында тіркелу, электронды сұрақ жолын толтыру, электрондық сандық қол қою қажет. Өзі келіп тіркелгендегі жағдайдағы құжаттар талап етілмейді.

       2016 жылғы01қаңтарданбастапжекекәсіпкерболыптіркелуүшін алым төленбейді.

ЕСТЕРІҢІЗДЕ БОЛСЫН!ҚазақстанРеспубликасыӘкімшілікқұқықбұзушылықтартуралыкодекстің 463 бабынасәйкестіркеу, рұқсат беру, хабарламажіберу мiндеттiболғанжағдайларда, тiркеусiз, рұқсатсыз, солсияқтыхабарламажібермейкәсiпкерлiк немесеөзге де қызметпенайналысу, сондай-ақәрекеттердi (операцияларды) жүзегеасыру, егербұләрекеттердеқылмыстықжазаланатыніс-әрекетбелгiлерiболмаса, –әкiмшiлiк құқықбұзушылықтаржасаунысаналарыжәне (немесе) құралытәркiлене отырып не онсыз, жекетұлғаларға – он бес, лауазымдыадамдарға, шағынкәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма бес, орта кәсіпкерліксубъектілеріне – қырық, iрiкәсiпкерлiк субъектiлерiне біржүзелуайлықесептiк көрсеткiш мөлшерiндеайыппұлсалуғаәкепсоғады, ал лицензиясызкәсiпкерлiк немесеөзге де қызметпенайналысуәкiмшiлiк құқықбұзушылықжасаусалдарынаналынғанкірісті (дивидендтердi), ақшаны, бағалықағаздардықосымшатәркiлеугеәкепсоғады.Осы баптың бiрiншiбөлiгiндекөзделген, әкiмшiлiк жазақолданылғаннанкейiн бiр жылiшiндеқайталапжасалғанәрекеттер –әкімшілікқұқықбұзушылықжасаунысаналарыжәне (немесе) құралытәркiлене отырып, жекетұлғаларға – отыз, шағынкәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, орта кәсіпкерліксубъектілеріне – сексен, iрiкәсiпкерлiк субъектiлерiне бес жүзайлықесептiк көрсеткiш мөлшерiндеайыппұлсалуғаәкепсоғады, ал лицензиясызкәсiпкерлiк немесеөзге де қызметпенайналысуәкiмшiлiк құқықбұзушылықсалдарынаналынған кiрiстi (дивидендтердi), ақшаны, бағалықағаздардықосымшатәркiлеугеәкепсоғады.

ЖекекәсіпкерболыптіркелутуралысұрақтартуындасаСіздертұрғылықтыжерлеріңізбойыншамемлекеттіккірістербасқармасынанемесе Павлодар облысыбойыншамемлекеттіккірістердепартаментінежүгінулеріңізгеболады, Ленин көшесі, 57, 8(718-2) 32-32-13.

Нукенов Кайрат Темиршотович

Аким города Экибастуза